Jak psát v PaintTool SAI

Nemůžete psát v PaintTool SAI.

Přidejte text jiným programem

Krok 1

V levém horním rohu obrazovky v aplikaci PaintTool EFS vyberte nabídku Soubor. Zvolte možnost "Uložit jako" a poté "JPEG" a "Plocha".

Krok 2

Otevřete jiný program, který vám umožní psát text v grafice. Aplikace Microsoft Paint funguje dobře pro tuto možnost, stejně jako aplikace Microsoft Word nebo Publisher.

Krok 3

Vyberte nabídku Soubor a poté "Otevřít". Vyberte soubor JPEG uložený na ploše.

Krok 4

Klikněte na nástroj Text a nakreslete textové pole. Klikněte do rámečku a napište text.

Krok 5

Pro uložení souboru stiskněte "Ctrl" a "S" nebo zvolte "Soubor" a poté "Uložit".

Nakreslete text ruky

Krok 1

Vyberte nástroj tužku nebo kartáč.

Krok 2

Použijte tablet nebo myš k vykreslení písmen.

Krok 3

V případě potřeby vymazat a překreslit. To může trvat trochu času a trpělivosti, aby vypadaly tak, jak chcete, zejména myšou.