Jak studovat zákon efektivně pomocí bezplatných studijních příruček na internetu

Žádné

Náklady na vysokoškolské vzdělávání se v posledních desetiletích značně zvýšily a fakulta Právnické fakulty není výjimkou. Vedle tříd musí žák zákona zaplatit za pokoj a prkno, notebooky a poznámky. Pokud jste student, který je aktuální v čtení a nemůžete porozumět obsahu při studiu poznámek, pravděpodobně jste se podívali na knihkupectví. Pokud si nemůžete dovolit příplatky za padesát dolarů každý, můžete vyhledat náčrty a souhrny na internetu.

Porozumět tomu, že základem vašeho vzdělání v právu jsou následující předměty: ústavní právo, smlouvy, trestní právo, trestní řízení, důkazy, majetek a důvěra a dědictví.

Doplňte kurzy, které právě používáte, studiem abstraktů, které najdete na internetu. Musíte být obeznámeni se zástupci společnosti LexisNexis ve vašem kampusu a pravděpodobně jste tento nástroj využili k provedení nějakého legálního výzkumu. LexisNexis poskytuje právní shrnutí, které si můžete stáhnout zdarma.

Navštivte internetovou stránku LexisNexis a vyhledejte výňatky kurzů, které absolvujete. Stáhněte je v html, ve formátu Word nebo ve formátu PDF.

Přečtěte si jednou celý přehledu konkrétního tématu, poté přejděte do sekce shrnutí sekcí a pokuste se uložit do paměti obsah jednotlivých částí souhrnu. Pokuste se studovat pouze jedno téma najednou, abyste se nezaměňovali zákony. Zkontrolujte každý, kolikrát potřebujete, abyste plně porozuměli obsahu. Když jste si zapamatovali všechny zákony, měli byste být připraveni provést závěrečnou zkoušku.

Rada

Doplňte své poznámky do třídy se souhrny LexisNexis, abyste se přizpůsobili požadavkům vašeho učitele.

Upozornění

Nespoléhejte pouze na tyto souhrny; Mohou jim chybět některé body, o kterých diskutuje učitel ve třídě.