Jak vynutit iPhone v režimu DFU

Jak vynutit iPhone v režimu DFU.

Krok 1

Připojte 4pinový konektor do USB kabelu iPhone v portu na spodní straně zařízení. Připojte konec kabelu USB do dostupného portu USB v počítači.

Krok 2

Spusťte aplikaci iTunes na připojeném počítači, pokud se po připojení iPhonu nezahájí automaticky.

Krok 3

Stiskněte současně tlačítko "Sleep / Awaken" a "Start" na iPhone a podržte jej přesně 10 sekund.

Krok 4

Uvolněte tlačítko "Sleep / Awaken" a pokračujte stisknutím tlačítka "Start" na 10 sekund. Na vašem iPhone se objeví černá obrazovka. Aplikace iTunes rozpozná zařízení a zobrazí následující zprávu: "iTunes detekoval iPhone v režimu obnovení. Musíte obnovit tento iPhone ještě předtím, než bude možné používat iTunes." Během režimu DFU proveďte požadované změny v zařízení.

Krok 5

Ukončete režim DFU stisknutím a podržením tlačítek "Sleep / Awaken" a "Start" na iPhone současně po dobu přibližně pěti sekund, zatímco je stále připojen k počítači, iTunes běží. IPhone se restartuje v normálním režimu.