Jak spustit pracovní plochu Sony Vaio v nouzovém režimu

Krok 1

Odeberte všechny disky CD nebo DVD z jednotek ROM, pokud existují.

Krok 2

Restartujte počítač, pokud je zapnutý. Pokud tomu tak není, zapněte jej a několikrát stiskněte tlačítko F8, dokud se nezobrazí logo Windows a dokud se nezobrazí "Rozšířená nabídka možností systému Windows".

Krok 3

Stiskněte klávesu se šipkou dolů na klávesnici a vyberte možnost "Nouzový režim". Stiskněte tlačítko "Enter".

Krok 4

Zadejte heslo administrátora (pokud ho máte) a zadejte bezpečnostní režim Windows.