Jak se dostat do nabídky nastavení skrytých televizních titulků v programu Toshiba TV Regza

Užijte si vlastní titulky.

Krok 1

Stisknutím tlačítka "Menu" na dálkovém ovladači otevřete hlavní nabídku.

Krok 2

Přejděte na ikonu ozubeného kola a otevřete nabídku "Nastavení".

Krok 3

Zvolte "Režim TV" a stiskněte tlačítko "Enter".

Krok 4

Zvolte možnost "Skrytá nastavení titulků" a stiskněte tlačítko "Enter".