Jak měřit ztrátu vložení koaxiálního kabelu

Signál ztrácí sílu při jízdě koaxiálním kabelem.

Pokyny

Krok 1

Změřte výkon dostupného signálu v místě, kde chcete připojit koaxiální kabel. Musíte měřit intenzitu signálu na určité frekvenci, například 54 megahertz (MHz), 450 MHz nebo 1 GHz. Tento bod může být rozdělovač kabelové televize ve vaší domácnosti nebo signál distribuční port v Zesilovač v komerční budově.

Krok 2

Zaznamenejte své měření, které budou vypadat jako "X" decibely na "XX" MHz.

Krok 3

Připojte úsek koaxiálního kabelu, který hodláte měřit ke zdroji signálu, který jste právě změřili. Toto spojení je známé jako vstupní konec vybraného úseku koaxiálního kabelu. Druhý konec tohoto úseku koaxiálního kabelu se nazývá výstupní konec.

Krok 4

Měří intenzitu výstupního signálu z výstupního konce části koaxiálního kabelu pomocí stejného testovacího a kalibračního zařízení; Mějte měření stejnou frekvencí, jakou jste použili při počátečním měření.

Krok 5

Zaznamenejte své měření z kroku 4, který bude zase vypadat jako "X" decibelové na "XX" MHz.

Krok 6

Odpočítněte své druhé měření (výstupní konec) od počátečního měření (zdroj signálu), abyste zjistili ztrátu vložení tohoto konkrétního úseku koaxiálního kabelu.