Jak naprogramovat digitální kanály na televizoru společnosti Emerson

Upravte programování televizoru pomocí dodaného dálkového ovladače.

Krok 1

Zapněte televizní systém, stiskněte tlačítko "Menu" na dálkovém ovladači.

Krok 2

Vyberte možnost "Nastavení" a vyberte možnost "Kanál".

Krok 3

Zvolte "Kabel" nebo "Anténa". Pokud používáte satelitní připojení, spadá pod možnost "Kabel".

Krok 4

Zvolte možnost "Digitální skenování" a zařízení Emerson prohledá všechny přijaté stanice a uloží data do vnitřní paměti zařízení.

Krok 5

Po dokončení skenování stiskněte tlačítko "Enter". Všechny digitální kanály budou naprogramovány přímo na televizoru Emerson.