Jak programovat univerzální dálkové ovládání společnosti Samsung

Naučte se programovat dálkové ovládání.

Krok 1

Zapněte televizor.

Krok 2

Stiskněte tlačítko "Vyhledávací kód", dokud se nerozsvítí kontrolka a potom tlačítko uvolněte.

Krok 3

Stiskněte tlačítko "TV". Po stisknutí a uvolnění tlačítka TV na dálkovém ovladači by světlo mělo blikat jednou a potom zůstat zapnuté.

Krok 4

Zadejte třímístný kód. Kód dálkového ovládání společnosti Samsung bude 04, 005, 006, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 09, 027, 036, 037, 077, 082, 104, 105, 106, 171, 201 nebo 204. Kontrolka se zhasne, pokud je kód zadán správně. Pokud kontrolka bliká rychle, byl do regulátoru zadán nesprávný kód. Vraťte se ke kroku 2 a opakujte.

Krok 5

Nasměrujte dálkový ovladač na televizor a stiskněte tlačítko "On-Off". Pokud váš televizor zhasne, jste použili správný kód. Pokud se nic nestane, zadejte nový kód.