Jak mohu udělat největší obrázek na mém LG LCD TV?

Obraz můžete zvětšit, ale část obrázku bude oříznuta.

Krok 1

Stiskněte tlačítko "MENU" na dálkovém ovladači televizoru.

Krok 2

Přejděte na možnost "Obraz" a stiskněte šipku doprava.

Krok 3

Zvýrazněte "Aspect Ratio" a stiskněte šipku doprava.

Krok 4

Zvolte "Zoom 1" nebo "Zoom 2" a stiskněte šipku doprava.

Krok 5

Stiskněte tlačítko "MENU" pro opuštění režimu.