Jak se vrátit do kořenového adresáře pomocí HTML

Použijte relativní cesty k odkazu na kořenový adresář bez zadání úplné adresy URL.

Krok 1

Umístěte dva body před přední lomítko a nahrajte adresář na trase "href" nebo "src". Opakujte body a úhlopříčky tak dlouho, dokud se dostanete do kořenového adresáře. Chcete-li například vrátit do kořenového adresáře, pokud je webová stránka dva adresáře, napište cestu následujícím způsobem:

Vraťte se na začátek

Krok 2

Umístěte na začátek cesty pouze jedno lomítko a přeskočte přímo do kořenového adresáře. To funguje stejně jako druhý příklad a je rychlejší, i když nezobrazuje počet adresářů, které se vracíte do cesty. Zde je příklad:

Zpět na úvod

Krok 3

Vytvořte základní adresář v záhlaví souboru HTML, abyste označili všechny odkazy webové stránky v kořenovém adresáři. Pro dosažení tohoto cíle použijte základní štítek. Označení je následující:

Umístěte název domény mezi dvojité uvozovky po "href" pro konfiguraci webové stránky v kořenovém adresáři. Zavřete štítek s lomítkem na konci při zápisu specifikace XHTML; To není nutné a neovlivní způsob fungování stránky.