Jak restartovat iPod Nano 8G

Přečtěte si, jak restartovat iPod Nano 8G.

Krok 1

Zkontrolujte, zda váš iPod Nano 8G zjistí, zda je skutečně uzamčen. Pokud váš iPod není uzamčen (v pozici "Hold"), pokus o běžné operace bez získání odpovědi je indikátorem, že váš iPod bude muset být restartován, aby znovu pracoval.

Krok 2

Aktivujte a deaktivujte přepínač "Hold" rychlým a plynulým pohybem.

Krok 3

Stiskněte středové tlačítko (Select) pevně a současně stiskněte tlačítko "Menu" na knoflíku iPod Nano 8G, dokud se logo Apple nezobrazí na obrazovce. Může to trvat 6 až 10 sekund.

Krok 4

Vidět logo Apple označuje, že restartování bylo úspěšné. IPod Nano 8G by nyní měl fungovat a být schopen přehrávat, nahrát nebo být viděn v iTunes.

Krok 5

Zkuste předchozí kroky znovu, pokud je iPod stále uzamčen. Připojte iPod k napájecímu adaptéru připojenému ke konektoru, pokud nevidíte logo Apple.