Jak restartovat iPod nano druhé generace

Restartujte iPod

Připojte iPod k počítači pomocí kabelu USB a zkontrolujte, zda se nabíjí. Počkejte, až se zařízení iPod nano načte.

IPod nano odpojte po úplném nabití.

Současně stiskněte a podržte tlačítko přehrávání (pokud je k dispozici), dokud se zařízení iPod vypne. Zastavte toto stisknutí jednou.

Stiskněte a podržte tlačítko ještě jednou, dokud se iPod nezapne.

Resetujte iPod

Posuňte přepínač zámku v horní části zařízení iPod doprava. Posuňte tlačítko zpět do původní polohy.

Umístěte prst na tlačítka "Nabídka" a "Centrální".

Stiskněte současně obě tlačítka, dokud se nezobrazí logo Apple.