Jak restartovat DirecTV box, který nefunguje dobře

Krok 1

Zkontrolujte připojení kabelů. Zejména ověřte, zda jsou kabely "Satelitní vstup" a "Satelitní výstup" připojeny k příslušným portům.

Krok 2

Zkontrolujte a ujistěte se, že je krabice připojena k telefonní lince a funguje správně.

Krok 3

Zkontrolujte, zda je satelitní anténa správně připojena a zda nebyla přesunuta ven.

Krok 4

Stiskněte tlačítko "Restartovat" v poli Direc TV. Je to malé červené tlačítko, které se nachází vedle místa, kde se připojí účetní karta. Zkontrolujte, zda se přístroj restartuje a správně najde signál. Pokud ji nemůžete najít, pokračujte krokem 5. Některé krabice mají závadu, která způsobuje, že hledáte jinou anténu, než je připojená při spuštění. Následující kroky potlačí tuto chybu při spuštění a vynucení pole přijmout signál.

Krok 5

Odpojte kabel "Satelitní vstup" z krabice.

Krok 6

Odpojte skříň DirecTV od elektrické zásuvky. Počkejte pět minut a znovu se připojte.

Krok 7

Zapněte krabici a nechte ji začít. Počkejte, dokud neuvidíte bílou obrazovku s hlášením "Hledání signálu".

Krok 8

Znovu připojte kabel "Satelitní vstup" k přístroji. S tím musíte mít signál.