Jak restartovat počítač s továrními nastaveními

Jak restartovat pomocí bootování počítače

Ujistěte se, že jste přenesli všechny soubory, které chcete uložit do paměti USB, nebo je vypálíte na disk CD.

Umístěte obnovovací disk CD z továrního nastavení do jednotky CD. Toto CD se shromáždila s počítačem.

Potvrďte, že chcete obnovit tovární nastavení. Počítač začne obnovovat všechny konfigurace. Proces nepřerušujte, protože to může trvat několik hodin.

Restartujte počítač a proces dokončete.

Zapněte počítač. Zobrazí se černá obrazovka. Můžete také obnovit tovární nastavení bez CD. Tím se znovu provede konfigurace systému BIOS.

Stiskněte klávesu F1, když se objeví černá obrazovka; vstoupíte do režimu konfigurace zavádění. Zobrazí se nabídka.

Zvolte možnost Obnovit výchozí tovární hodnoty. Váš počítač provede vše pro vás. Stejně jako u CD může tento proces trvat i několik hodin.