Jak restartovat Kindle

Kindle 1

Stiskněte Alt-Shift-R. Toto je klávesová zkratka k restartování systému. Pokud to nefunguje, přejděte ke kroku 2.

Najděte tlačítko "Reset" umístěné na zadním krytu zařízení Kindle. Pomocí klipu stiskněte resetovací tlačítko umístěné na levé straně zadního krytu.

Počkejte několik minut po stisknutí tohoto tlačítka a restartujte Kindle.

Kindle 2

Odpojte Kindle od zdroje napájení.

Posuňte a podržte hlavní vypínač 15 sekund a poté jej uvolněte.

Počkejte 30 sekund, než se přístroj zcela restartuje.