Jak odstranit logo výrobce v systému BIOS

Krok 1

Restartujte počítač.

Krok 2

Během spouštění stiskněte požadované tlačítko a spusťte nabídku systému BIOS. Výrobci používají k provedení BIOSu různé funkční klávesy.

Krok 3

Pomocí kláves se šipkami na klávesnici přejděte do nabídky "Zavádění".

Krok 4

Zvýrazněte volbu "Konfigurace nastavení bootování" pomocí směrových šipek a stiskněte "Enter" pro výběr.

Krok 5

Zvýrazněte volbu "Tichý start".

Krok 6

Stisknutím tlačítka "Enter" změňte nastavení na "Disabled".

Krok 7

Stisknutím klávesy "F10" opustíte systém BIOS. Tím se restartuje počítač. Nyní znovu nevidíte logo výrobce.