Jak opravit dotykové kolo iPodu

Kolečko iPod poskytuje snadný způsob navigace v nabídkách MP3 přehrávače.

Krok 1

Umístěte čistou látku na pracovní plochu. Otočte iPod a vložte jej přední stranou nahoru na látku. Nechejte jej běžet, dokud baterie nevyčerpá.

Krok 2

Vložte plochý nůž do malé trhliny ve spáru mezi předním plastovým dílem a kovovou zadní částí.

Krok 3

Uchopte nůž směrem dolů tak, že jej přitáhnete směrem k kovové části a stisknete jej mezi oběma částmi přehrávače iPod.

Krok 4

Protáhněte nůž, abyste oddělili plastový povrch od kovové části. Nechte plastové víko stranou.

Krok 5

Vezměte pinzetu. Opatrně je použijte k vyjmutí konektoru pevného disku v dolním rohu základní desky umístěné uvnitř kovové části zad. Pomocí klipů znovu připojte konektor pevného disku k základní desce po jedné minutě.

Krok 6

Znovu sestavte iPod stisknutím plastového víka na kovové části. Nabijte baterii iPodu. Zapněte jej a znovu použijte kolečko pro navigaci v nabídkách.