Jak opravit zanesený start na TomTom GPS

Opravte systém TomTom GPS přeinstalováním softwaru.

Krok 1

Klikněte na "Start" na hlavním panelu pracovní plochy. Zvolte své uživatelské jméno v pravém horním rohu nabídky "Start".

Krok 2

Poklepejte na složku "Dokumenty" nebo "Dokumenty".

Krok 3

Klikněte pravým tlačítkem na složku "TomTom HOME". V kontextovém menu zvolte "Přejmenovat" a do pole pro zadání názvu zadejte "DownloadNOTE".

Krok 4

Spusťte aplikaci "TomTom Home". Tento software se obvykle spouští automaticky, když připojíte zařízení TomTom k počítači.

Krok 5

Stiskněte tlačítko "Reset" na zařízení TomTom; Je označen ikonou otazníku. Připojte druhý konec datového kabelu k GPS TomTom a druhý konec připojte k počítači.

Krok 6

Stiskněte tlačítko "Aktualizovat mé zařízení". Přeskočte tento krok, pokud se v překryvném okně objeví zpráva "Automatická kontrola aktualizací".

Krok 7

Počkejte na "TomTom Home" ke stažení všech dostupných aktualizací. Klepnutím na tlačítko "Instalovat" nainstalujte aktualizace na jednotku. Během instalace se zobrazí řádek postupu. Opakujte tento krok, dokud nenainstalujete všechny dostupné aktualizace.

Krok 8

V hlavním menu klikněte na "zařízení" a z rozevírací nabídky vyberte možnost Odpojit zařízení. Odpojte datový kabel od zařízení TomTom a z počítače.