Jak opravit selhání skeneru HP Officejet

Jak opravit selhání skeneru HP Officejet

Krok 1

Umístěte barevný dokument lícem dolů na skleněnou plochu skeneru a zavřete víko. Stiskněte tlačítko "Zahájit barevné kopírování" a potom lehce zvedněte víko během skenování, abyste zjistili, zda funguje kontrolka skeneru.

Krok 2

Vyjměte tiskárnu do servisního střediska, pokud pod skleněnou plochu skeneru nevidíte žádné světlo. Pokud vidíte světlo, odpojte napájecí kabel od tiskárny a připojte jej přímo do elektrické zásuvky.

Krok 3

Umístěte tiskárnu do jiné místnosti a připojte ji přímo k elektrické zásuvce, pokud se znovu objeví stejná chyba. Zapněte a vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel od tiskárny, počkejte 30 sekund po zapojení napájecího kabelu do tiskárny a zapněte jej.

Krok 4

Pokud se nadále zobrazuje chybová zpráva, částečně restartujte tiskárnu. Odpojte napájecí kabel, poté stiskněte tlačítka "3" a "#" na ovládacím panelu a opět připojte napájecí kabel.

Krok 5

Proveďte částečné vynulování tiskárny, odpojte napájecí kabel tiskárny. Při připojování napájecího kabelu k tiskárně stiskněte a podržte tlačítka "#" a "6" na ovládacím panelu.

Krok 6

Pokud se chyba stále objeví, vraťte tiskárnu do servisu.