Jak opravit kabelový modem, když bliká kontrolní světlo

Před voláním technické podpory vyřešte problém s kabelovým připojením, abyste šetřili čas.

Krok 1

Při připojování napájecího kabelu odpojte koaxiální kabel od modemu. Uložte obrázek s připojením koaxiálního kabelu od společnosti Michael Shake z Fotolia.com

Ponechejte napájecí kabel připojený k modemu a vyjměte koaxiální kabel.

Krok 2

Nechte modem zůstat neaktivní, dokud kontrolka příjmu nezačne blikat.

Krok 3

Odpojte napájecí kabel od modemu.

Krok 4

Připojte koaxiální kabel k modemu.

Krok 5

Znovu připojte napájecí kabel k modemu. Pokud se problém nevyřeší, přečtěte si.

Krok 6

Otevřete aplikaci Internet Explorer a do adresního řádku zadejte "192.168.100.1" (bez uvozovek).

Tím se otevře diagnostická a konfigurační stránka pro většinu kabelových modemů.

Krok 7

Klepněte na kartu konfigurace a poté stiskněte tlačítko "Restart Cable Modem".

Krok 8

Počkejte až 60 sekund, aby zařízení dokázalo provést cyklus napájení. Pokud to váš problém nevyřeší, přečtěte si.

Krok 9

Přejděte na konfigurační stránku modemu a stiskněte tlačítko "Obnovit výchozí nastavení".

Krok 10

Počkejte až 30 minut, než se kabelový modem zcela načte. Pokud světlo pro přepravu stále bliká, problém je něco, co nemůžete opravit.

Krok 11

Vyhledejte ID MAC HFC. Bude to třetí alfanumerický řádek štítku, který je na vašem modemu. Obraťte se na technickou podporu svého poskytovatele a informujte je o svém problému, stejně jako opatření, která jste již podnikli s cílem vyřešit problém. Na požádání poskytněte MAC ID; Pokud nedošlo k celosvětovému výpadku napájení, zkontroluje historii signálu uplinku a zkusí se s modemem připojit k resetování kanálů uplink. Pokud nedokáží komunikovat s modemem, pošlou techniku ​​do vašeho domova.