Jak opravit televizor Sony Bravia, který se nezapne

Zkontrolujte panel jističů na hlavním obvodu domu a podívejte se na odpojené jističe.

Krok 1

Zkontrolujte, zda je zařízení Bravia připojeno k elektrické zásuvce a zda je v této zásuvce napájena. Odpojte televizor a připojte lampu nebo jiné elektrické zařízení, o kterém víte, že funguje. Pokud se lampa nezapne, zkontrolujte panel jističe na hlavním obvodu domu a podívejte se na odpojené jističe. Resetujte vše, co najdete, a znovu připojte Bravii.

Krok 2

Pokud stále nemůžete ovládat televizor, vyměňte baterie dálkového ovladače. Vyjměte kryt dálkového ovladače a vyměňte baterie za nové. Pokud máte stále problémy, zkuste zapnout televizor pomocí vlastního vypínače Bravie. To vám pomůže zjistit, zda je problém s dálkovým ovládáním nebo s televizorem.

Krok 3

Upravte funkci úspory energie, pokud se obraz Bravie nezapne, ale zvuk se děje. Stisknutím tlačítka "Úspora energie" na dálkovém ovladači se střídá "Vypnuto", kde je úspora energie vypnutá. "Nízká / Vysoká", kde lze vidět snímek, ale sníží se spotřeba energie. a "Picture Off", kde zůstává zvuk, ale nezobrazuje se žádný obraz. Přepínejte, dokud nezvolíte nastavení "Vypnuto".