Jak opravit obrazovku LED

LED diody jsou některé z mnoha pokroků, které přišly z revoluce počítače.

Krok 1

Zapněte zařízení, které má obrazovku LED připojením k napájení a stisknutím tlačítka napájení. Zkontrolujte, které součásti LED displeje pracují a které. Vypněte zařízení a odpojte jej od napájení. Umístěte jej do volného a suchého prostoru pro práci.

Krok 2

Vyjměte kryt ze zařízení, které obsahuje obrazovku LED. Je-li to možné, odstraňte nepracující kontrolky LED z obrazovky. Oddělte obrazovku od kabelů konektoru na vzdálenost 0, 25 palce (1 cm). Nainstalujte nové diody LED otočením drátu a připojením k dostupným kabelům. Zatahuje kovové části kabin, které byly vystaveny elektrickou páskou. Pokud je obrazovka jednotkou, odšroubujte ji a odpojte kabely. Umístěte novou obrazovku a připojte ji k kabelům.

Krok 3

Umístěte kryt přístroje a připojte jej k elektrickému proudu. Zapněte zařízení a zkontrolujte, zda obrazovka funguje. Pokud nefunguje, může dojít k potížím s obvody, které odesílají informace nebo elektrickou energii.