Jak obnovit datum vypršení platnosti inkoustové kazety HP

Stiskněte tlačítko napájení tiskárny a vyjměte všechny kazety.

Opětovným stisknutím tlačítka napájení vypnete tiskárnu. Poté znovu stiskněte tlačítko a znovu jej zapněte.

Nainstalujte hlavní kazetu, kterou chcete použít, a počkejte, až tiskárna rozpozná. Na otázku, zda chcete vytisknout zarovnávací stránku, vyberte možnost "Ano". Po dokončení tisku stránky zarovnání vyjměte kazetu.

Nainstalujte druhou kazetu a počkejte, až bude tiskárna rozpoznána. Chcete-li vytisknout zarovnávací stránku, odpovězte na otázku "Ano". Jakmile dokončíte tisk stránky zarovnání, vyjměte kazetu.

Nainstalujte třetí kazety a počkejte, až tiskárna rozpozná. Na otázku, zda chcete vytisknout zarovnávací stránku, odpovězte "Ano". Po dokončení tisku stránky zarovnání vyjměte kazetu.

Nainstalujte znovu první kazety a počkejte, až tiskárna rozpozná. Na otázku, zda chcete vytisknout zarovnávací stránku, odpovězte "Ano".

Zarovnejte podle pokynů konkrétní tiskárny.