Jak používat komponentní kabely pro připojení zařízení

Komponentní video kabely můžete použít namísto standardních kompozitních kabelů, které se na obraze objevují.

Krok 1

Připojte kabel komponentního videa k vstupům RCA vašeho video zařízení. Komponentní kabely jsou barevně kódovány červeně, modře a zeleně namísto RCA kompozitních kabelů v červené, bílé a žluté barvě. Chcete-li provést úpravy, musíte se rozhodnout, které barvy komponent budou představovat kompozitní barvy. Vložte konektor červené součásti do červeného výstupu RCA přístroje. Vložte modrý konektor na bílý výstup a zasuňte zelený konektor na žlutý výstup.

Krok 2

Druhý konec červeného vodiče vložte do červeného vstupu RCA na televizoru. Druhý konec modrého vodiče vložte do bílého vstupu RCA a zeleného vodiče do žlutého vstupu RCA.

Krok 3

Zapněte video zařízení a televizor. Pomocí dálkového ovládání televizoru změňte vstup RCA, na kterém jste připojili video zařízení. Měli byste mít audio a video streamování do vašeho televizoru a uvidíte obrázek na obrazovce a budete mít zvuk prostřednictvím televizních reproduktorů.