Jak používat interní telefon Panasonic 2,4 GHz

Telefony Panasonic 2, 4 GHz mají vestavěný interkom systém.

Bezdrátové telefony Panasonic 2, 4 GHz mají interkomovou funkci, která umožňuje dvěma osobám ve stejné budově komunikovat po telefonu. Jedna osoba používá telefon pomocí funkce interkomu a druhá osoba používá telefonní základnu. Můžete zahájit interkomovou konverzaci pomocí náhlavní soupravy nebo základny a pokyny se liší pro zahájení interkomové konverze v každé části mobilní jednotky.

Sluchátka na základnu

Stisknutím tlačítka "Nabídka" v telefonu otevřete hlavní nabídku telefonu.

Stiskněte šipku nahoru nebo dolů pro zvýraznění položky "Intercom" a stiskněte tlačítko "Vybrat". Budete slyšet sérii pípnutí.

Mluvte o náhlavní soupravě, jako byste mluvili o telefonu. Tato osoba reaguje mluvením v díře základny označené "MIC".

Stisknutím tlačítka "Vypnout" na náhlavní soupravě ukončíte funkci interkomu.

Základna pro sluchátka

Stiskněte tlačítko "Locator / Intercom" na základně. Headset zapípá po dobu jedné minuty nebo dokud není na sluchátku hlášen tlačítkem "Intercom".

Mluvte v otvoru "MIC" u základny a komunikujte s osobou v náhlavní soupravě.

Stisknutím tlačítka "Locator / Intercom" na spodní straně telefonu ukončíte funkci interkomu.