Jak používat 21,5-palcový monitor iMac s počítačem

Jak používat 21, 5-palcový monitor iMac s počítačem.

Vstup do režimu cílového zobrazení

Krok 1

Připojte koncový konektor adaptéru Mini DisplayPort k odpovídajícímu portu na zadní straně modulu iMac. Počítač bude i nadále pracovat a také aplikace, zatímco je připojen adaptér Mini DisplayPort.

Krok 2

Připojte koncový konec adaptéru Mini DisplayPort k HDMI nebo VGA kabelu připojenému k počítači nebo k jinému externímu zdroji videa. Zařízení iMac podporuje také DVD, Blu-Ray, televizní tunery s vysokým rozlišením a mnoho dalších analogových / digitálních zdrojů videa.

Krok 3

Zjistěte, jak iMac automaticky rozpozná příchozí videosignál. Po interpretaci video signálu se iMac přepne do režimu zobrazení Target a začne zobrazovat signál. V tomto režimu budou klávesnice iMac, porty USB a Firewire deaktivovány, s výjimkou kláves pro ovládání hlasitosti na klávesnici, jasu a režimu příkazů.

Krok 4

Stiskněte klávesu "Command" + "F2" na klávesnici iMac, chcete-li manuálně vstoupit do režimu Target Display, pokud tento režim nezadáte automaticky.

Krok 5

Stisknutím klávesy "Command" + "F2" opustíte režim Target Display a vrátíte iMac do běžné operační platformy OS X. Adaptér Mini DisplayPort můžete také kdykoli odpojit a ukončit režim zobrazení cíle.