Jak používat GPS přes autorádio

Krok 1

Zkontrolujte, zda je váš GPS připojen k stereofonnímu systému vozidla. GPS obvykle používá rádiový signál FM, takže vyhledejte v dokumentaci nebo obalu GPS označení jako "FM vysílač" nebo "FM".

Krok 2

Zapněte autorádio, zvedněte hlasitost a zvolte funkci FM rádio. Možná budete muset vložit klíč zapalování a zvolit polohu "ACC". Zvolte frekvenci na autorádiu, která je naprosto statická a nemá žádné rádiové emise, které se v něm vyskytují. Nejlepší oblast pásma FM je nižší než 90, 1 MHz. Ujistěte se, že statika je konstantní a neřízne.

Krok 3

Nalaďte vysílač GPS FM na frekvenci, se kterou je naladěno autorádio. Podívejte se na položku nabídky "Aktivovat FM vysílač" nebo podobně. V nabídce bude také funkce ladění. Garmin Nuvi 700 GPS má tlačítka plus a mínus.

Krok 4

Vytvořte událost v systému GPS. Například vytvořte trasu a zvuk bude slyšet přes stereofonní reproduktory.