Co je to modulace QPSK?

Modulace QPSK je oblíbenou technikou pro satelitní komunikaci.

Posunutí fáze

V nejjednodušší formě změní fázová modulace nebo fáze modulace posunu fázi nosné vlny pomocí digitálních dat pro přepínání mezi dvěma signály stejné frekvence, ale opačné fáze. Počet posunů však není omezen pouze na dva stavy a v modulaci QPSK je nosná vlna podrobena čtyřfázovým změnám, odpovídajícím hodnotám 0, 90, 180 a 270 stupňů polohy v průběhu průběhu.

Šířka pásma

V PSK lze v každém časovém období změnit fázi nosné vlny pouze jednou, zatímco amplituda zůstává konstantní. V QPSK však jsou možné čtyři fáze - s každou konečnou fázovou změnou představující unikátní digitální data, takže v každém časovém období mohou být vysílány dvě binární číslice nebo "bity" informací. Jinými slovy, rychlost změny signálu QPSK umožňuje nosné vlně vysílat dva bity informací místo jedné a efektivně zdvojnásobuje šířku pásma nebo přenosovou kapacitu nosné vlny.

Šedé kódování

Modulace QPSK přijímá vstupní bity, dva najednou a vytvoří symbol, který představuje jednu ze čtyř fází. Nicméně, výkon QPSK modulace může být zlepšena pomocí techniky známého jako Grey kódování. Šedé kódování přiděluje každé dva vstupní bity jednomu ze čtyř jedinečných symbolů takovým způsobem, že se dvojice bitů liší pouze o jeden bit od symbolu po symbol. Pokud je přijat symbol chyby, bude obsahovat pouze jeden chybný bit, pokud byl omylem přijat na sousední symbol.

Aplikace

Modulace QPSK je jednou z nejpopulárnějších technik digitální modulace pro družicovou komunikaci, včetně digitálního video vysílání, satelitních a kabelových sítí, protože je robustní, snadno ovladatelná a méně náchylná k šumu než jiné techniky. modulace QPSK je také široce používán v přístupu k více kódovým divizím - digitální technologii používanou v mobilních telefonech - av jiných formách digitální komunikace prostřednictvím radiofrekvenční nosné vlny.