Co je PSTN?

PSTN hovory jsou k dispozici všem lidem v Severní Americe.

Definice

Veřejná komutovaná telefonní síť je domácí telekomunikační systém využívaný veřejnými a soukromými telefony, datovými mechanismy a výměnami segmentů soukromých dat. Jakékoliv spojení prostřednictvím tohoto systému je volání PSTN.

Struktura

Volání uskutečněné prostřednictvím sítě PSTN využívá vytáčecí pulsy a vícefrekvenční tóny pro přenos dat od odesílatele do přijímače. Všechny volání PSTN ve Spojených státech jsou součástí národní sítě komunikačních společností.

Použití

Místní hovory, prodloužené hovory a dálkové hovory jsou možné prostřednictvím sítě PSTN.

Zákon

Výměna hovorů PSTN a telefonních spojení mezi poskytovateli domácích telefonních služeb v Severní Americe a po telefonu se řídí dohodou řízenou mezinárodním a vnitrostátním právem. Každý, kdo se přihlásí k systému PSTN, může také přijímat nebo přijímat hovory od jiných poskytovatelů služeb využívajících veřejnou službu.