Synchronní a asynchronní přenos dat

Systémy synchronního přenosu dat sdílejí společné hodiny.

Synchronní

Synchronní systémy synchronizují své hodiny před zahájením přenosu. Oba konce synchronního systému provádějí vyjednávací cyklus, kde se provádí výměna parametrů a informací. Jakmile je spojení vytvořeno, vysílá vysílač signál a přijímač přijme a odešle zprávu o přenášené zprávě.

Asynchronní

Asynchronní systém se skládá z vysílače, drátu a přijímače, ale v době vysílání jednotlivých datových bitů neexistuje žádná koordinace. Vysílač a přijímač používají hodiny pro měření délky bitů. Vysílač vysílá signál a přijímač přijímá příchozí signál a nastaví jeho hodiny tak, aby odpovídal.

Výhody a nevýhody

Asynchronní přenos dat je obecně rychlejší, ale méně spolehlivý. Synchronní přenos dat trvá více času, pokud je na linii s nízkou úrovní chyb, ale je rychlejší, jestliže jde o systém, v němž je přenosové médium radiovým signálem, laserovým paprskem nebo elektrickým kabelem; tyto prostředky jsou však méně spolehlivé.