Jak vypočítat vnitřní míru návratnosti (IRR) v aplikaci Excel

Interní zpáteční pohár můžete vypočítat pomocí aplikace Excel.

Krok 1

Otevřete aplikaci Microsoft Excel. Vytvořte tabulku se dvěma sloupci, jedna s názvem "Rok" a druhá "Cash flow". U tohoto příkladu předpokládejme, že 75 000 dolarů bylo investováno do podnikání. Návrat bude sledován po dobu 10 let. Na začátku bude návratnost investic malá, ale v průběhu času bude růst.

Krok 2

Do sloupce "Rok" zadejte čísla 1 až 10.

Krok 3

Zadejte následující čísla pro každý rok: "-75, 000, 2000, 4, 000, 5, 000, 7, 000, 10, 000, 20, 000, 100, 000, 250, 000, 325, 000." "-75.000" musí být v řadě roku 1; "2 000" v řádku roku 2 a tak dále. Číslo "-75.000" je částka vynaložená / investovaná do podnikání. Zbytek čísla je pozitivní, protože se očekává pozitivní rostoucí návratnost investic.

Krok 4

V sloupci 12 zadejte "= irr".

Krok 5

Vyberte hodnoty ve sloupci "Peněžní tok" pro výpočty.

Krok 6

Zadejte "0, 2" jako "odhad". Odhaduje se, že návratnost investice je 20%. Potom zadejte závorky vzorce. Je-li odhadová část vzorce vynechána, aplikace Excel předpokládá, že odhad je 0, 1, což je 10%.

Krok 7

Stiskněte tlačítko "Enter". Interní návratnost investice je 34%. To znamená, že návratnost investice ve výši 75 000 USD činí 34% v průběhu 10 let podnikání.