Jak upravit prezentaci v aplikaci PowerPoint

Prezentace se snímky v aplikaci Microsoft PowerPoint.

Krok 1

Otevřete soubor aplikace PowerPoint se softwarem PowerPoint. Klikněte na tlačítko "Nový snímek" v horní části obrazovky, chcete-li do souboru prezentace přidat nový snímek.

Krok 2

Kliknutím na miniatury na levé straně obrazovky přejdete na konkrétní snímek, který chcete upravit.

Krok 3

Kliknutím na tlačítko "Typ zobrazení snímku" v levé dolní části rohu zobrazíte všechny miniatury. Poté klepněte a přetáhněte k uspořádání pořadí snímků. Klikněte na tlačítko "Posunout témata" v horní části obrazovky, chcete-li změnit barvu motivu na novou pro celou prezentaci.

Krok 4

Klepnutím na objekty snímků je vyberte. Pokud chcete odstranit vybraný objekt, stiskněte tlačítko Smazat. Pomocí palety formátování můžete změnit nastavení vybraného objektu.

Krok 5

Klepněte na objekt snímek a přetáhněte ho, když je kurzor křížovou hlavicí, abyste mohli objekt přesunout na novou pozici. Chcete-li změnit velikost objektu, klepněte a přetáhněte obrys jeho stran.

Krok 6

Pomocí tlačítek "Vložit" na panelu nástrojů v horní části obrazovky můžete do snímku přidat nové objekty (text, fotografie, filmy, grafiky, obrázky nebo tvary). K těmto tlačítkům nebo do nabídky Vložit můžete přidat více objektů do stejného snímku.

Krok 7

Poklepáním na textové objekty upravte text nebo změňte formát.

Krok 8

Klepnutím na nabídku Soubor (nebo v nabídce Office v aplikaci PowerPoint 2007) a potom na tlačítko "Uložit" uložte úpravy úprav, které jste provedli v prezentačním souboru aplikace PowerPoint.