Jak publikovat do souboru PDF z MATLABu

Krok 1

Spusťte editor MATLAB v nabídce Start nebo pomocí zástupce na ploše.

Krok 2

Klikněte na nabídku "Soubor" a zvolte "Otevřít" a otevřete soubor, který chcete publikovat jako PDF.

Krok 3

Klikněte na nabídku "Soubor" a vyberte možnost Publikovat nastavení sine_wave_f.m. Klepnutím vyberte možnost Upravit nastavení publikování pro sine_wave_f.m, kde "sine_wave_f.m" je soubor MATLAB.

Krok 4

Klepnutím vyberte v seznamu souborů a nastavení "sine_wave_f". Klepněte na šipku dolů vedle tlačítka "Přidat". Zvolte možnost "Publikovat konfiguraci".

Krok 5

Nahraďte "sine_wave_f_n" "sine_wave_pdf" do pole "Publikovat název konfigurace".

Krok 6

V poli "MATLAB výraz" nahradit výchozí výraz následující:

x = 0: 1: 6 * pi; sine_wave_f (x)

Krok 7

Změňte formát výstupního souboru na hodnotu "pdf" v části "Výstupní konfigurace".

Krok 8

Klepnutím na tlačítko Publikovat úkol dokončíte.