Jak vyměnit baterii Polaroid Impulse

Stisknutím uvolňovacího tlačítka na straně Polaroid Impulse otevřete prostor filmu.

Otevřete balení 600. Uchopte obal po stranách. Ujistěte se, že se nedotýkáte krytu obalu.

Vložte filmový obal do fotoaparátu. Balíček bude mít šipku indikující, jak ji vložit do fotoaparátu. Vložte obal s plastovým krytem směrem nahoru.

Zavřete vstup do fotoaparátu. Pokud jste kameru vložili správně, z přední strany fotoaparátu vyjde ochranný film.