Jak restartovat kazety HP 60

Pokud má tiskárna problémy s rozpoznáním kazet HP 60, obnoví tento problém.

Krok 1

Odpojte všechny kabely připojené k tiskárně, kromě napájecího kabelu.

Krok 2

Vyjměte paměťové karty z kamer, které jste možná připojili.

Krok 3

Restartujte počítač.

Krok 4

Zvedněte kryt tiskárny. Můžete to udělat tím, že přidržíte boky a opatrně je zdvihnete.

Krok 5

Vyjměte inkoustové kazety. V závislosti na modelu mohou být kazety zablokovány malými plastovými svorkami, které musíte odstranit.

Krok 6

Zavřete dvířka tiskárny.

Krok 7

Vypněte tiskárnu

Krok 8

Odpojte napájecí kabel od tiskárny a ze zdi.

Krok 9

Počkejte nejméně 45 sekund.

Krok 10

Připojte napájecí kabel. Začněte s koncem, který se připojí ke zdi. Tiskárna zobrazí chybovou zprávu "Chybí kazeta", protože jste je dříve odstranili.

Krok 11

Znovu vložte kazety HP 60 tak, jak byly předtím, než je vyjmete.

Krok 12

Připojte tiskárnu k počítači.