Jak používat bezdrátový směrovač Belkin Belkin jako přístupový bod pro zvýšení dosahu

Bezdrátový router Belkin G.

Krok 1

Umístěte směrovač Belkin Wireless G poblíž aktuálního limitu sítě. Připojte elektrickou zásuvku směrovače do elektrické zásuvky a zapněte jej. Vložte disk CD se softwarem, který je dodáván s routerem Belkin, do diskové jednotky libovolného počítače, který je fyzicky nejblíže k zařízení. Počkejte, až se na obrazovce zobrazí průvodce instalací a poté postupujte podle pokynů k instalaci softwaru směrovače Belkin.

Krok 2

Po dokončení instalace otevřete v počítači libovolný webový prohlížeč. Napište řetězec čísel "192.168.0.1" do navigačního panelu v horní části prohlížeče a stiskněte klávesu "Enter". Do textových polí středu obrazovky napište slovo "Admin" do uživatelského jména a hesla. Klepnutím na tlačítko "Enter" vstoupíte do obrazovky nabídky bezdrátového směrovače Belkin.

Krok 3

Klikněte na odkaz "Nastavení sítě LAN" pod nadpisem "Nastavení sítě LAN" v levé horní části okna. Proveďte rychlý inventář počtu zařízení, které se navzájem propojují ve vaší síti. Klepněte uvnitř textového pole pro adresu IP bezdrátového směrovače ve středu obrazovky. Odstranit poslední číslo adresy IP. Zadejte číslo, které je alespoň o jednu číslici vyšší než počet zařízení v síti, například "35", pokud je v síti celkem 34 zařízení.

Krok 4

Přejděte na nadpis "Server DHCP" pod textovým rámečkem IP adresy. Klikněte na tlačítko s označením "Vypnout". Klikněte na odkaz "DNS" pod nadpisem "Internet WAN" na levé straně obrazovky. Najděte radiální políčko označené jako "Zakázat přesměrování" (deaktivujte přesměrování). Klikněte na přepínač

Krok 5

Klikněte na tlačítko "Zabezpečení" pod záhlaví "Bezdrátové připojení". Přejděte dolů do oblasti "Přesměrování portů" v centrální oblasti okna. Odstraňte všechny adresy IP, které se zobrazují v textových polích. Najděte tlačítko označené "Gateway" a klikněte na něj.

Krok 6

Klikněte na odkaz "Aplikační brány" (dveře aplikace), který se zobrazuje pod nadpisem "Brána firewall". Klikněte na pole Zakázat bránu firewall. Klikněte na tlačítko "Použít nastavení" v dolní části okna a zavřete webový prohlížeč a použijte směrovač Belkin Wireless G jako posilovač zesilovače dosahu.