Jak vytvořit GIF s VLC

Zachyťte jeden snímek videa pomocí VLC.

Krok 1

Otevřete video ve VLC kliknutím na tlačítko "Media" v nabídce. Zvolte možnost "Otevřít složku", "Otevřít disk" nebo "Otevřít souvislou síť pro stahování" v závislosti na umístění videa.

Krok 2

Přejděte do pole, které chcete uložit jako soubor GIF, pomocí posuvníku v dolní části okna. Pokročilé možnosti navigace jsou k dispozici v nabídce "Přehrávání".

Krok 3

Uložte krabici kliknutím na tlačítko "Video" a poté na "Snímek" v nabídce. To uloží rámeček jako soubor PNG ve složce Moje obrázky.

Krok 4

Stiskněte "Soubor" a "Otevřít" v aplikaci Microsoft Paint a pak najděte soubor ve složce "Moje obrázky".

Krok 5

Stiskněte "Soubor", "Uložit jako" a jako nový typ souboru zvolte GIF. Konverze se provede automaticky.